hovednavigasjon

Emner 

Uklare ansettelsesforhold på veien

Godstransport preges av lav organisasjonsgrad og mange selvstendig næringsdrivende.

Mandag 11. mai 2015 besluttet Tariffnemnda å allmenngjøre tariffavtalen for lastebilsjåfører på oppdrag i Norge – norske så vel som utenlandske. Detaljene i vedtaket er i skrivende stund ikke kjent.


Etter norsk målestokk er godstransport en bransje med svake partsforhold. Andelen fagorganiserte ligger på mellom 10 og 20 prosent og en stor andel av bedriftene er små og tuftet på uformelle bånd, ifølge Fafo-forsker Steen Jensen.

Fafo-forskerne Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten
FAFO-FORSKERNE (f.v.) Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfall og Mona Bråten har skrevet rapporten

Hun har vært prosjektleder for Fafo-rapporten Norsk Transport – veien videre.

– Dette har tidligere blitt omtalt som en cowboy-bransje. Mange ønsker å være sin egen sjef. Arbeidet er da også svært individuelt og de sosiale møteplassene med kolleger få. Omfanget av selvstendig næringsdrivende er stort.  Samtidig er bedriftene gjerne små og basert på familie- og slektsbånd, forteller hun.

Samtidig har man på motsatt front et press fra større bedrifter og konsern som ønsker å leie inn transportører/sjåfører til oppdrag.

– De unngår dermed arbeidsgiveravgift og andre sosiale utgifter. Dette ligger på sjåførene selv. Men dette åpner for en diskusjon om når sjåførene bør regnes for å være fast ansatt. Dersom en sjåfør kjører for ett selskap og én rute – hvor selvstendig er arbeidet da? I Sverige har man hatt en rettsak basert på dette spørsmålet. Problemstillingen er nok også aktuell i Norge, forteller Steen Jensen.


Flere artikler om samme rapport:

Eldre artikler om samme tema: 

Les hele rapporten gratis på Fafo.no

Ragnhild Steen Jensen, Bård Jordfald og Mona Bråten:
Rapporten

Norsk transport – veien videre

(Fafo-rapport 2014:03)

Oppdragsgiver:
Norsk Transportarbeiderforbund