hovednavigasjon

Emner 

Ansattes representasjon

  • Tre firdeler av lederne i privat sektor sier at ansattes styrerepresentasjon er på plass i tråd med aksjelovens bestemmelser
  • To tredeler av kommunale ledere sier at administrasjonsutvalg er etablert i tråd med kommuneloven

Kilde: Bedriftsdemokratiets tilstand, Fafo-rapport 2009:35