hovednavigasjon

Emner 

LO mener:

Trygge ansettelsesforhold

Ordinært arbeid i bedriften skal som hovedregel utføres av faste ansatte, og all innleie av arbeidskraft må avtales med tillitsvalgte.
Foto: Colourbox.com

LO vil arbeide for at arbeidstakere som har vært midlertidig ansatt over tid skal ha stillingsvern som fast ansatte. Tilsynsmyndighetene må få kompetanse til å sanksjonere overfor bedrifter som ulovlig bruker midlertidig ansatte og innleide arbeidstakere. Det må kreves at arbeidsgiver dokumenterer riktig bruk av innleide arbeidstakere, midlertidig ansatte og ekstrahjelper.

Les mer i LOs handlingsprogram 2013-2017.