hovednavigasjon

Emner 

DEFS

Europeisk handlingsplan for likestilling

Full likestilling i arbeidsmarkedet og samfunnet er fortsatt et ubetinget krav for Den Europeiske Faglige Samorganisasjonen (DEFS). Det skriver den europeiske fagorganisasjonen i sin handlingsplan for likestilling.

Handlingsplanen, som er vedtatt i styremøte i DEFS,  gjelder alle de nasjonale hovedorganisasjonene, de europeiske bransjeforbundene og DEFS selv. Målet er å oppnå følgende på områder:

1. Kjønnsperspektivet skal integreres fullt og helt i alle DEFS’ tiltak og politikkområder

2. Likelønn for kvinner og menn

3. Forskjellene mellom kvinners og menns representasjon i beslutningstakende organer skal fjernes

4. Bedre muligheter til å kombinere arbeid med familie- og privatliv

5. Sammenhengen mellom vold i hjemmet og rettigheter på arbeidsplassen skal gjøres tydelig

Handlingsplanen viser hvordan disse overordnete målene kan nås, med målbare og tidfestede delmål, oppfølgingsprosedyrer og en avsluttende evalueringsprosess.

Den Europeiske Faglige Samorganisasjon er en hovedsammenslutning på europeisk nivå som representerer 60 millioner arbeidstakere i 85 organisasjoner i 36 europeiske land.  Norge er representert med LO, Unio og YS  – som har gått sammen om den norske oversettelsen av handlingsplanen.

Her finner du den norske oversettelsen av handlingsplanen.