hovednavigasjon

Emner 

LO mener:

Handlingsplan mot useriøs inn- og utleie

I forbindelse med implementeringen av vikarbyrådirektivet krever LO en ny Handlingsplan III mot sosial dumping, rettet mot useriøs inn- og utleievirksomhet.
Tiltakene som kommer, må sikre at utleievirksomheten begrenses til å dekke lovlige, reelle  vikariater gjennom seriøse aktører. Ut- og innleie  skal ikke være en kanal for å omgå grunnelementene i vår arbeidslivsmodell, sier LO-leder Roar Flåthen. Han forutsetter at regjeringen følger opp LOs krav om blant annet solidaransvar og innsynsrett for tillitsvalgte.  Han utfordrer nå både de partiene som sier ja og nei til direktivet.

– Det verste som kan skje er om direktivet blir implementert uten en omfattende tiltakspakke. Hadde vi hatt en regjering som hadde lyttet mer til arbeidsgiverne enn oss, hadde vi ikke fått slike tiltak. Når saken nå kommer til Stortinget får vi se hvem som støtter fagbevegelsens krav.

LO krever nå en Handlingsplan III mot sosial dumping, rettet mot useriøs inn- og utleievirksomhet.

– Kollektiv søksmålsrett og mer effektive tilsynsordninger er blant de tiltak må inn i en ny handlingsplan for å sikre håndheving av likebehandlingsprinsippet og regelverket for innleide arbeidstakere, sier Roar Flåthen. 

LOs høringsuttalelse om vikarbyrådirektivet