hovednavigasjon

Emner 

Rengjører og direktør – felles likestillingskamp?

Hvor står likestillingen i 2016? Ni representanter for blant annet forskning, myndigheter og helsesektoren gir noen svar under Fafo-seminar på kvinnedagen.

På den internasjonale kvinnedagen friskner det til med debatt om hvilke tiltak som kan bedre likestillingen. Noen tema som har blitt nevnt er subsidierte hjemmetjenester, tidligere barnehagestart, lønnspolitikk og pensjon.

Fafo har på denne dagen tatt utgangspunkt i det brede spekteret av posisjoner og yrker som kvinner har i arbeidslivet. Resultatet er seminaret «Rengjører eller direktør – felles likestillingskamp?».

– Spørsmålet vi stiller er om det finnes felles utfordringer innen likestilling som går på tvers av disse skillelinjene. Eller vil de ulike posisjonene skape ulike interesser? For å spissformulere: Trumfer klasse kjønn? forteller Fafo-forsker og møteleder Ragnhild Steen Jensen,

Tittelen kan for øvrig også sies å hinte til to ulike likestillingsdebatter som har rast det siste året: striden rundt rekrutteringen av ny Telenor-direktør og debatten(e) om innkjøp av renholdstjenester i hjemmet.

Holder det med en fot innenfor?

Én gruppe som blant andre løftes fram i løpet av seminaret på den internasjonale kvinnedagen er innvandringskvinner som arbeider deltid.

«Kan», «vil» eller «får» de ikke jobbe mer, spør Heidi Nicolaisen (Nav/Fafo) og Fafo-forsker Hanne C. Kavli. De har samlet statistikk over hvordan denne gruppen utvikler seg over tid i deltidsjobber.

– Det å bli integrert i arbeidslivet handler ikke bare om å stå utenfor eller å få en fot innenfor. Det handler om grader av deltakelse. Og kontinuitet i arbeidstilknytning, forteller Kavli.

Syv innlegg og paneldebatt

Sendingen starter klokka 14 og avrundes klokka 16.

Følgende vil imens ha holdt innlegg:

  • Mari Teigen, Institutt for samfunnsforskning: Machokultur på toppen av næringslivet?
  • Clara Bratholm, Yngre legers forening: Om puteaksjon og gravide i norske sykehus
  • Mahmona Khan, forfatter: Arbeid som frigjøring
  • Heidi Nicolaisen, NAV/Fafo og Hanne Kavli, Fafo: Kan ikke, vil ikke eller får ikke? Innvandrede kvinner i deltidsjobb
  • Claus Jervell, Likestillings- og diskrimineringsombudet: Likestilling i arbeidslivet sett gjennom Ombudets saker
  • Anna H. Tønder, Fafo: Status og «kvinnefag»
  • May-Len Skilbrei, Universitetet i Oslo: Fra vaskekjerring til renholdere

Dette etterfølges av en paneldebatt mellom Cathrine Sandnes (Manifest Tankesmie), Mari Teigen, Clara Bratholm, Mahmona Khan, Claus Jervell og May-Len Skilbrei.

Vi vil referere fra debatten her på Arbeidslivet.no.