hovednavigasjon

Emner 

Satser og avtaler i detaljhandelen

Fram til 2014 har fagforbundet Handel og Kontor og hovedorganisasjonen Virke blant annet blitt enige om følgende prinsipper og satser for kvelds- og nattetillegg.

NB 1: Satsene er gjengitt og omtalt i artikkelen «Jobb-klokka stilles av markedet». Både den og denne artikkelen er basert på tariffavtalen som løp ut i 2014.

Leter du etter oppdaterte minstelønn-satser (tariff-lønn) eller andre betingelser regulert i tariffavtalen? Se nederst i artikkelen for lenke til den meste oppdaterte tariffavtalen (kalt Landsoverenskomsten) mellom Virke og LO (2014–2016).

Se eventuelt også guiden «Hvordan finne «din» minstelønn – i kroner og øre»

NB 2: Solberg-regjeringen har etter rapport-utgivelsen foreslått endringer i blant annet Arbeidsmiljøloven som vil kunne endre rammene for blant annet søndagsarbeid, se siste bolk.

***

Ansattes arbeidstid reguleres av arbeidsmiljøloven og tariffavtaler. Når det gjelder rammen for åpningstidene til detaljhandelens utsalgssteder er kun søndager og helligdager regulert, gjennom Lov om helligdager og helligdagsfred.

Landsoverenskomsten mellom Virke og Handel og Kontor 2012-2014 regulerer spørsmål knyttet til nattarbeid og søndagsarbeid. Overenskomsten setter ikke begrensninger for arbeidstidens plassering, men fastsetter at arbeidstid på kveld, natt og i helger skal kompenseres med et tillegg.

Gjeldende satser

I tariffavtalen mellom Virke og Handel og kontor for perioden fra 2012 til 2014 gjelder følgende satser for tillegg:

  • Hverdager: 22 kroner etter klokka 18; 45 kroner etter klokka 21.
  • Lørdager: 45 kroner etter klokka 13; 90 kroner etter klokka 16
  • Søndager: 90 kroner alle timer

Tilleggene gis imidlertid ikke til deltidsansatte som arbeider under 12 timer per uke.

Arbeidsplasser som benytter skiftordning skal ha et eget tillegg. Ansatte må da jobbe minst hver tredje søndag, men holde seg innenfor et visst antall timer per døgn (9) og uke (35,5).

Avtalen gir rett på fri annenhver lørdag.

Fastsettelse av arbeidsplaner skal gjøres etter forhandlinger med de tillitsvalgte og gjennom en særskilt avtale. Endringer må skje etter nye forhandlinger, og etter at bestående ordning er sagt opp med fire ukers varsel.  

Drøftinger om sysselsetting

Ifølge den overordnede hovedavtalen mellom Virke og LO skal arbeidsgiver drøfte sysselsettingsspørsmål med de tillitsvalgte – før beslutningen tas.

Dersom planlagte utvidelser eller innskrenkinger av åpningstiden får konsekvenser for sysselsettingen, kan de derfor være pliktige til å diskutere dette med tillitsvalgte før et vedtak.

Lov-endringer foreslått

Siden denne artikkelen opprinnelig ble skrevet, har Regjeringen Solberg har foreslått endringer i butikkers rett til søndagsåpent, så vel som Arbeidsmiljølovens regulering av blant annet overtid og søndagsarbeid.

For lovens overordnede regulering av søndagsarbeid (som tariffavtalene kan avvike fra) lyder forslaget som følgende:

  • Ordlyden endres fra forbud mot søndagsarbeid med mindre arbeidets art gjør det nødvendig til søndagsarbeid er tillatt når arbeidets art gjør det nødvendig.
  • Ved særlig og tidsavgrenset behov kan arbeidsgiver pålegge søndagsarbeid. Dette krever i dag avtale med tillitsvalgte. 
  • Dersom søndagsarbeid er tillatt kan arbeidstakeren i utgangspunktet arbeide annenhver søndag. Dette foreslås at dette som i dag kan gjennomsnittberegnes slik at arbeidstaker etter avtale arbeider halvparten av alle søndagene i perioden.
  • Dagens begrensning om at hver tredje søn- eller helgedag må være fri fjernes.

Hele pressemeldingen: Fakta om forslagene til endringer i arbeidsmiljøloven (11.06.2014)


Avtaletekstene:

Artikkelen er basert på tariffavtalen mellom hovedorganisasjonen Virke og LO/Handel og Kontor: Landsoverenskomsten 2012–2014 (pdf) .

Hovedavtalen 2010–2013 (pdf) mellom HSH (senere omdøpt til Virke) og LO.