hovednavigasjon

Emner 

Satte Norden under lupen

Toppforskere fra de nordiske landene bidro med ulike innfallsvinkler til den såkalte nordiske modellen under dagens Oslo-seminar. Sendingen kan du se opp igjen her.
NORDISKE FORSKERE: Seminaret besto av fem innledere og to politiske kommentatorer. Forskerpanelet på tampen av seminaret besto av (fra venstre): Jon M. Hippe (Fafo), Stefán Ólafsson fra University of Iceland, afdelingsleder Lisbeth Pedersen ved det danske Socialforskningsinstituttet (SFI) og Ingrid Esser fra Institutet för social forskning ved Stockholms universitet.
FOTO: Alf Tore Bergsli/Fafo NORDISKE FORSKERE: Seminaret besto av fem innledere og to politiske kommentatorer. Forskerpanelet på tampen av seminaret besto av (fra venstre): Jon M. Hippe (Fafo), Stefán Ólafsson fra University of Iceland, afdelingsleder Lisbeth Pedersen ved det danske Socialforskningsinstituttet (SFI) og Ingrid Esser fra Institutet för social forskning ved Stockholms universitet.

Seminaret besto av forsker-innledere fra alle de nordiske landene med unntak av Finland.

På tampen var det duket for debatt mellom Martin Kolberg (Ap) og Michael Tetzschner (H) under tittelen «Ulike nordiske veier ut av krisa – omforming av den nordiske modell?».

Politisk kommentator og analytiker Aslak Bonde ledet ordskiftet.

Med enkelte mindre forskyvninger, forløp seminaret seg som følger:

  • 08.30 – 08.40: Velkommen og presentasjon av prosjektet ved instituttsjef Tone Fløtten (Fafo).
  • 08.40 – 08.50: Europeiske sosialmodeller i krise ved Jon Erik Dølvik, seniorforsker Fafo.
  • 08:50 – 09.05:  Danmark ved Lisbeth Pedersen, Afdelingsleder  Socialforskningsinstituttet (SFI)
  • 09:05 – 09.20: Island ved Professor Stefán Ólafsson, University of Iceland
  • 09.20 - 09.35: Kaffepause
  • 09.35 – 09.50: Sverige ved Ingrid Esser, Institutet för social forskning, Stockholms universitet
  • 09.50 – 10.05: Norge ved Jon M. Hippe, Fafo.
  • 10.05 – 11.00: Paneldebatt med inviterte kommentatorer fra politikk.

Seminaret er en del av prosjektet NordMod 2030, som Fafo leder. SAMAK finansierer prosjektet. 

En gruppe av høyprofilerte forskere fra de fem nordiske landene skal analysere kurs for sine respektive arbeidsmarkeder, og hvordan den nordiske modellen står og kan stå rustet for framtiden.

Underliggende tema er blant annet økonomi, ledighet, fagbevegelse, inkludering og integrering. Bakteppe er den økonomiske uroen som de siste årene har satt sterke preg på Europa.

For en noe mer dyptgående innledning, kan du lese artikkelen «Retter forsker-speilet mot Norden» eller besøke prosjektets hjemmeside.