hovednavigasjon

Emner 

Bestemmelser om arbeidstid

Noen av arbeidsmiljøloven fastlagte grenser for arbeidstimer per døgn, uke eller innen gjennomsnittsberegning.
NB: I skrivende stund (februar 2015) behandler Stortinget Solberg-regjeringens lanserte forslag til endring blant annet av grenser for arbeidstid. Grensene gjelder imidlertid fram til en evt. lovendring trår i kraft.

Arbeidsmiljølovens bestemmelser sier at du kan jobbe:

  • 9 timer i løpet av 24 timer
  • 40 timer i løpet av 7 dager

For grupper med belastende arbeidstidsordninger, for eksempel skift-, turnus-, natt- og søndagsarbeid, er det fastsatt kortere ukentlig arbeidstid:

  • 38 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt på ukens hverdager)
  • 36 timer i løpet av 7 dager (for arbeid som drives døgnet rundt, hele uken igjennom)

Gjennomsnittsberegning åpner for en annen fordeling av arbeidstiden, som gjør at man i perioder kan jobbe mer enn grensen for alminnelig arbeidstid. Gjennomsnittsberegning er regulert i arbeidsmiljøloven § 10-5. Les mer om reglene for gjennomsnittsberegning hos Arbeidstilsynet.

Når det gjelder fritid, har arbeidstakerne krav på:

  • 11 timer sammenhengende fritid i løpet av 24 timer
  • 35 timer sammenhengende fritid i løpet av 7 dager

Arbeidsgiver og tillitsvalgte i virksomhet med tariffavtale kan avtale en kortere arbeidsfri periode.

Nattarbeid og søndagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig.

Kilde: Arbeidstilsynets side om arbeidstid