hovednavigasjon

Emner 

Verneombud, AMU og systematisk HMS-arbeid

Virksomhetene har en plikt til å drive systematisk HMS-arbeid. I 1999 og 2009 fikk et utvalg norske bedrifter spørsmål om innføringen av dette. Figuren viser andelen bedrifter som enten svarer at de har innført et systematisk HMS-arbeid, om det er under innføring eller ikke startet. Det har, som vist, vært en kraftig vekst i andelen bedrifter som har innført et systematisk HMS-arbeid fra 1999 til 2009. Kilde: Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Fafo-rapport 2009:51
GRAFIKK: Fafo.no Virksomhetene har en plikt til å drive systematisk HMS-arbeid. I 1999 og 2009 fikk et utvalg norske bedrifter spørsmål om innføringen av dette. Figuren viser andelen bedrifter som enten svarer at de har innført et systematisk HMS-arbeid, om det er under innføring eller ikke startet. Det har, som vist, vært en kraftig vekst i andelen bedrifter som har innført et systematisk HMS-arbeid fra 1999 til 2009. Kilde: Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Fafo-rapport 2009:51

Alle virksomheter med flere enn 10 ansatte skal ha verneombud og bedrifter med mer enn 50 ansatte skal ha arbeidsmiljøutvalg (AMU). For virksomheter med færre enn 10 ansatte, kan partene skriftlig avtale en annen ordning. Når det er mellom 20 og 50 ansatte, kan én av partene kreve AMU.

Her er en oversikt over andel virksomheter med verneombud og AMU, etter antall ansatte, fra 2009.

Antall ansatte 1-4 5-9 10-19    20-49  50-99 100 +
Verneombud                   23 %   56 %   75 %   95 %    94 %    96 %  
Arbeidsmiljøutvalg    9 %  21 %  21 %  40 %  75 %  84 %

Kilde: Systematisk HMS-arbeid i norske virksomheter. Fafo-rapport 2009:51